Privacyverklaring

Inleiding
Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywetgeving (AVG) van kracht. Volgens de AVG is het verplicht om zorgvuldig en volgens de opgestelde richtlijnen om te gaan met jouw privacygegevens van (potentiële) klanten. Met onderstaande privacyverklaring geef ik vorm en inhoud aan de eisen die de AVG stelt.

Bezoek je mijn site, stuur je een mail of neem je op een andere manier contact met mij op? In al deze gevallen, ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. In deze privacyverklaring kun je lezen waarom ik dat doe, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Een van de verplichtingen die voortvloeit uit de AVG is dat deze privacyverklaring in heldere, begrijpelijke taal geschreven moet zijn. Als tekstschrijver sta ik daar vanzelfsprekend helemaal achter. Wat mij betreft geldt deze eis voor elk document en zeker voor de zogenoemde kleine lettertjes en de algemene voorwaarden.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
www.ikbentekstschrijver.nl verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Je vult een contactformulier in op mijn website, je stuurt een e-mail of je neemt telefonisch contact op om mij in te huren als tekstschrijver.

Neem je op een van bovenstaande manieren contact op, dan verwerk ik de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voor- en achternaam.
 • Telefoonnummers (mobiel en/of vast).
 • E-mailadres en IP-adres (het adres vanaf waar je mijn website bezoekt).
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website.

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je die niet persoonlijk is, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt.
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt.
 • De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt.

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?
Ik heb twee redenen waarvoor ik je persoonsgegevens gebruik. De eerste reden is dat ik ze gebruik om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post of een factuur toe te sturen. De tweede reden is dat ik ze gebruik om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?
Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

 • Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.
 • met mijn boekhouder, want die moet mijn facturen met adresgegevens kunnen inzien.
 • met Siteground, de host van mijn website, want die slaat de gegevens van het aanmeldformulier voor mijn nieuwsbrief op.
 • met Mailchimp, waarmee ik je mijn nieuwsbrief stuur.
 • Met Active Campaign waarmee ik je mails stuur.

Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten of ik ben daar nog mee bezig.

Wat doe ik met cookies?
www.ikbentekstschrijver.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. www.ikbentekstschrijver.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst mijn website cookies die je surfgedrag bijhouden zodat ik je eventueel op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij je eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover op de site van veilig internetten.

Wat doe ik met Google Analytics?
Op deze website worden cookies geplaatst door Google Analytics. Met die gegevens kan ik het bezoek- en klikgedrag op de website analyseren. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het privacy beleid van Google Analytics.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er ik maak geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:

 • Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.
 • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.

Uitzonderingen
Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
www.ikbentekstschrijver.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ikbentekstschrijver.nl.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, waarschijnlijk sneller, maar ja, ik ben ook wel eens op vakantie of om andere redenen niet goed bereikbaar.

Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.